คณะกรรมการสหภาพฯ สาขานครราชสีมา

 
 

นายสาธร  สินปรุ

 

ประธาน

   

นายรังษี  อุปแก้ว

 

รองประธาน

   

นายสุขสวัสดิ์  บุญสิงห์

 

เลขานุการ

   

นายสืบพงศ์  ดิษยพงศ์

 

เหรัญญิก

   

นายประพันธ์  รอ ณ รังษี

 

ทะเบียน

   

นายณรงค์เดช  คงดี

 

แรงงานสัมพันธ์

   

นายอนุวัฒน์  ศรีสอน

 

แรงงานสัมพันธ์

   

นายสุกิตติ  เฮียงราช

 

สวัสดิการ

   

นายทวีชัย  โคตรวงศ์

 

วิชาการ

   

นายนิคม  โพธิ์ทอง

 

ประชาสัมพันธ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: