กรรมการดำเนินงานสหภาพฯ เดือนกันยายน 2554

  • 12 กันยายน 2554  รังษี ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ห้องประชุมกองวินัยฯ กรุงเทพ
  • 14 กันยายน 2554 สาธร,รังษี,สืบพงศ์ ประชุมคณะกรรมการสหภาพฯ สาขาภาคอีสาน ห่องประชุมสหภาพฯ สาขาแ่ก่งคอย
  • 16 กันยายน 2554 รังษี สอบข้อเท็จจริงห้องรับรองสถานีนครราชสีมา
  • 21 กันยายน 2554 สาธร ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ห้องประชุม สกท. สถานีกรุงเทพฯ
  • 21 กันยายน 2554 รังษี ประชุมวางแนวทางการสอบข้อเท็จจริง ห้องรับรองสถานีนครราชสีมา
  • 23 กันยายน 2554 สืบพงศ์ กรรมการสอบเลื่อนระดับพนักงาน สังกัด สบท.รส. ห้องประชุม สบท.รส.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: