โครงการซื้อสวัสดิการกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ได้อนุมัติโครงการจัดซื้อปืนสวัสดิการให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554 สมาชิกฯ ที่สนใจ ติดต่อได้ที่สหภาพฯ ส่วนสา่ขา หรือติดต่อโดยตรงที่สหกรณ์ฯ กรุงเทพฯ คอมลิงค์ 8215225 ต่อ 17-20 ได้ทุกวันทำการเวลา 8.30-16.00 น.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: