กรรมการไปดำเนินงานสหภาพฯ เดือนตุลาคม 2554

  • วันที่ 4 ตุลาคม 2554  สาธร – ร่วมประชุมใหญ่สาม้ญประจำปี 2553 ของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำักัด สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
  • วันที่ 5ตุลาคม 2554  รังษี,ทวีชัย – ร่วมงานลำรึกครบรอบ 2 ปี อุบัติเหตุเขาเต่า ณ สถานีรถไฟเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: